โอลิ้นที่พูดไม่คล่องมาก่อน
ดั่งนอนนิ่งในสุสาน
 

—“There is a fountain,” Timothy Quek