Totul poate fi redus pânã la urmã la o idee . . . 

—“Imposibilitatea sensuluin,” Adina Dabija